Podkarpackie Nabory pracowników Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie

20

  

21

   

22

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Samodzielny Referent 1 etat

 Informujemy , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

L.p.   Imię i nazwisko             Miejsce zamieszkania

1.      5hRz1F                     

2.     Magdalena Adamska        Krosno 

 

 

Małgorzata Szybiak 
Dyrektor PBW

Poprawiony (poniedziałek, 05 marca 2018 11:50)

 
Powiaty